استارت آپ دنگی پال

0

دنگی‌پال راهکاری جامع برای ارتباط میان صاحبین کسب و کار ها و مشتریان‌شان به بهانه‌ی پرداخت موبایلی می‌باشد. اولین بازار مورد هدف دنگی‌پال کافه و رستوران های شهر تهران با فروش بیش از ۹۰ میلیون تومان ماهانه می‌باشد. یکی از بزرگترین چالش های این کافه ها عدم ارتباط با مشتریانی است که حداقل یکبار از آن ها خرید می‌کنند. باشگاه مشتریان و بالا بردن تکرار خرید مشتریان فعلی ارزش اصلی دنگی‌پال برای کسب و کار ها می‌باشد.

parsfunding.com
parsfunding.com 0 دنبال کننده