پنل تخصصی بررسی تاثیرات تامین مالی جمعی بر توسعه سرمایه گذاری با حضور علی عمیدی،عضو هیئت مدیره و مدیر عامل سامانه تامین مالی کارن کراد به عنوان دبیر اجرایی پنل و نیز شایان شلیله،کمیل شاعری و مهشاد سبحانی در حاشیه نخستین روز از نمایشگاه تراکنش ایران برگزار شد.

در این جلسه که با معرفی اعضای پنل آغاز شد،دبیر اجرایی با تاکید بر اینکه هدف این پنل بررسی تاثیرات کراندفاندینگ و موضوع تامین مالی جمعی بر اکو سیستم فین تک ها است، گفت: با توجه به اینکه این موضوع بحث جدید و در عین حال مهمی است ، باید بررسی شود کراندفاندینگ و این پلتفرمها چه کمکی به اکوسیستم و محیط کسب و کار فین تک ها میکنند.

عمیدی در ادامه اشاره کرد:کراندفاندینگ تجربه ای موفق در دنیاست و به طور بسیارخلاصه به فرآیند جذب سرمایه به طور جمعی و از سرمایه های خرد برای فین تکهایی که نیاز به سرمایه دارند اطلاق میشود.

در ادامه این نشست،کمیل شاعری به اهمیت و لزوم فرهنگ سازی در این حوزه اشاره کرده و افزود: باید فرهنگ و دانش عمومی را در این زمینه گسترش داد که یکی از این اقدامات میتواند دعوت از بزرگان و استارتاپهای موفق برای حضور در این عرصه است تا بتوان این بخش را معرفی و فرهنگ سازی نموده و برای سرمایه گذاران ایجاد اعتماد کرد.

همچنین خانم سبحانی در ادامه این بحث افزود: این بحث آموزش و فرهنگ سازی بحث مهمی است زیرا اگر فرایند تامین مالی جمعی به درستی انجام نگیرد،معایب ان بیش از فوایدش خواهد بود.

همچنین در پایان با توضیحات شایان شلیله در خصوص مسائل حقوقی و بررسی چهارچوبها و مشخصات ناظر فنی در موضوع تامین مالی و اظهار نظر سایر اعضای پنل در این خصوص،نشست پایان یافت.