شرایط پذیرش ریسک (مخاطره) برای سرمایه گذار (تامین کننده):

سرمایه گذار (تامین کننده) با علم و آگهی به این امر که در  شرکتی سرمایه گذاری می کند، که دارای سابقه ی عملکردی طولانی نبوده و تازه تاسیس است و با توجه به اینکه در صورت موافقت شرکت میزان سودآوری طرح می تواند چند صد درصد باشد. این مدل سرمایه گذاری به عنوان سرمایه گذاری با ریسک (مخاطره) بالا طبقه بندی شده و سرمایه گذار در بدو ورود به سرمایه گذاری با تائید بیانیه هشدار ریسک این واقعیت را خواهد پذیرفت.

  ۲) بیانیه هشدار ریسک می بایست حتما قبل از پرداخت مبلغ، به صورت دیجیتالی برای هر پروژه تایید و امضا شود. اما هر فرد سرمایه گذار می باست تا حداکثر ۴۵ روز پس از اولین سرمایه گذاری از طریق گروه مالی نوآوری پارس اصل بیانیه هشدار ریسک را امضا کرده و برای گروه مالی نوآوری پارس ارسال کند. 
 
 •  تمام موارد مربوط به رقیق شدن سرمایه؛ در صورت افزایش سرمایه های بعدی یا جذب سرمایه جدید؛ می بایست به طور دقیق سرمایه گذار اطلاع رسانی شود.
 
 • پس از تکمیل فرآیند های مشارکت توسط سرمایه گذار، عامل باید گواهی شراکت را با میزان دقیق مبلغ وسهم سرمایه گذار (در زمان قرارداد)، به همراه تمام اطلاعات مربوط و لازم در پروژه را به تامین کننده سرمایه یا سرمایه گذار اعلام کند. این اعلام می بایست در ابتدا به صورت آنلاین نمایش داده شود. امکان چاپ داشته باشد و سپس گواهی چاپی مهر و امضا شده، از طریق نشانی قانونی پستی برای تامین کننده یا سرمایه گذار ارسال شود.
 
 • با توجه به میزان ریسک سرمایه گذاری به شیوه Crowdfunding، هر فرد حقیقی در هر پروژه مجاز به حداکثر ۵ درصد سرمایه گذاری می باشد، شایان ذکر است که فرد می تواند در پروژه های متعدد سرمایه گذاری کند.
 
 •  انصراف سرمایه گذار یا تامین کننده مالی تنها در شرایطی امکان پذیر می باشد، که امکان انصراف برای پروژه مذکور درنظر گرفته شده باشد. در غیر این صورت انصراف بعد از پرداخت مبلغ سرمایه گذاری میسر نمی باشد. 
 
 • تمامی پرداخت ها از طریق درگاه اینترنتی بوده و هیچ پرداختی به صورت نقدی انجام نخواهد شد.
 
 • سهام سرمایه گذاران مادامی که شرکت متقاضی به صورت عمومی عرضه نشود، نمی تواند به نام سرمایه گذار یا تامین کننده مالی اعم از حقیقی یا حقوقی (زیر یک درصد دارای سهام) منتقل شود.
 
 • در صورتی که تامین کننده مالی شخصیت حقوقی باشد و هیات مدیره شرکت سرمایه پذیر ورود این سهامدار را به شرکت تایید کرده باشند، با رعایت این موضوع که حداقل سهام باید ۱درصد کل سهام شرکت باشد، شخصیت حقوقی می تواند پس از دریافت تاییده های لازم برای خرید و فروش سهام و همچنین پرداخت کامل هزینه های نقل و انتقال سهم سهام مذکور را به نام خود منتقل کند.
 
 • سهام تیم کارآفرین (تیم مدیریتی متقاضی) نمی تواند از حالت کنترل خارج شود. کنترل شرکت و هیات مدیره به صورت کامل در دست تیم کارآفرین خواهد بود. به همین دلیل در این میزان افزایش سرمایه برای توسعه شرکت در قالب تامین منابع مالی از طریق تامین مالی جمعی هیچ گاه امکان واگذاری بیشتر از ۳۵ درصد سهام وجود ندارد.
 
 •   انتقال سهام بدین صورت خواهد بود؛ میزان سهامی که می بایست، به افرادی که در سرمایه گذاری اشتراکی این پروژه یا استارتاپ شرکت کرده اند، تعلق گیرد، به صورت کامل و رسمی به گروه نوآوری مالی پارس منتقل می شود و گروه نوآوری مالی پارس مسئولیت نگهداریِ اسامی و اطلاعات سهامداران را به صورت کامل و انتقال آن به پلتفرم تامین مالی جمعی فرابورس را به عهده دارد.
  
 • جهت احراز صلاحیت سرمایه گذار ارسال پیامک به شماره موبایل برای تایید شماره تلفن صورت می گیرد و با اتصال به سیستم سپرده گذاری مرکزی و تائید کد سجامی سرمایه گذار تائید می شود.
 
 • درصورتی که شرکت متقاضی عرضه عمومی شده یا سهام شرکت در قالب ادغام و تملک (merge and accusation) در یک شرکت دیگر ادغام شود از محل فروش سهام مرتبط با سرمایه گذاران که مربوط به گروه نوآوری مالی پارس مطابق جدول زیر تقسیم می شود.
۱) درصورتی که سود حاصل از محل فروش سهام کمتر یا مساوی ۱۰۰درصد باشد (نسبت به مبلع اولیه سرمایه گذاری) هیچ مبلغی در قالب سود از محل سود سرمایه گذار به شرکت پارس فاندینگ تعلق نمی گیرد.
  ۲) درصورتی که سود حاصل برای سرمایه گذار (بازگشت سرمایه) نسب به مبلغ اولیه سرمایه گذاری بیشتر از ۲ برابر سود بانکی در دوره سرمایه گذاری باشد به شرح جدول زیر از محل سود حاصله به میزان مشخصی کسر و الباقی به سرمایه گذار پرداخت می شود:
  بین ۲ تا ۳ برابر سود بانکی :   ۵ درصد
  بین ۳ تا ۴ برابر سود بانکی :   ۷ درصد
  بین ۴ تا ۵ برابر سود بانکی :   ۱۴ درصد
  بیش از ۵ برابر سود بانکی  :   ۲۰ درصد
 توجه : منظور از سود بانکی سود متعلق به سپرده های بانکی یکساله (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی) می باشد.